Preview Mode Links will not work in preview mode

Add to bag


Feb 19, 2018

Vad fan i helvete är en Influencer? Är det ens ett riktigt jobb? Vi har svårt att handskas med termen och att kalla oss själva influencers. Som experthjälp har vi Linda Hörnfelt som skrivit boken "Yrke: Influencer! Så gör du karriär på nätet" samt superinfluencern Lisa Olsson med en halv miljon följare på Instagram. De svarar på frågor hur man bygger sitt varumärke via sociala medier, hur man tar betalt och vad som faktiskt är en influencers vardag.